Zakres usług

Kancelaria Adwokacka Kancelaria Prawa Kanonicznego Lex Canonica & Lex Polonica oferuje kompleksową i kompetentną pomoc zarówno w rozpoczęciu jak i prowadzeniu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądami Biskupimi zarówno w I jak i II instancji. W szczególności przed Sądem Metropolitalny w Katowicach. (Sąd Metropolitalny w Katowicach ul. Jordana 39, skr. poczt 206, 40-950 Katowice)

Mecenas Paweł Walkowski oferuje również, w zależności od życzenia klienta pomoc przy sporządzaniu samej skargi powodowej, odpowiedzi na skargę powodową, innych pism procesowych związanych z kanonicznym procesem stwierdzenia nieważności małżeństwa. Ponadto istnieje możliwość skorzystania wyłącznie z samej porady w celu prawidłowego ustalenia właściwej podstawy nieważności małżeństwa kanonicznego, co jest punktem wyjścia do sporządzenia prawidłowej i skutecznej skargi powodowej.

W zakresie usług adwokackich Kancelaria świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji. Zakres specjalizacji kancelarii jest wynikiem pracy całego zespołu Kancelarii więcej na stronie www.walkowscy-kancelarie.pl