Lex Canonica

Kancelaria Prawa Kanonicznego Lex Canonica zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie prawa kanonicznego małżeńskiego, a przede wszystkim pomocą w prowadzeniu procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego, które często mylnie jest określane, jako rozwód kościelny lub unieważnienie małżeństwa kościelnego.

Usługi świadczone w ramach kancelarii wykonywane są przez adwokata a zarazem adwokata kościelnego. Paweł Walkowski jest bowiem wpisany na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Katowicach oraz posiada uprawnienia do występowania przed Sądami kościelnymi. Dekretem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego wpisany na stałą listę adwokatów kościelny w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach. Więcej w zakładce O mnie. Strona poświęcona usługą adwokata znajduje się pod adresem www.adwokaci-walkowscy.pl

Istotnie należy wskazać, iż rola adwokata kościelnego w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa odbiega od zadań adwokata w sprawach cywilnych czy karnych – wynika to między innymi z odmiennej konstrukcji procesu kanonicznego.

Kancelaria Lex Canonica świadczy usługi osobom poszukującym pomocy specjalisty z zakresu prawa kanonicznego małżeńskiego na terenie województwa Śląskiego. W szczególności osobom, które prowadzą już proces jak i osobom zamierzającym wnieść skargę powodową do Sądu Biskupiego. Kancelaria przewiduje również możliwość świadczenia pomocy w dogodnym dla klienta miejscu. Niemniej zapraszamy na konsultacje w obrębie miasta Jastrzębia - Zdrój, co z uwagi na położenie w aglomeracji śląskich miast pozwala na dogodny dojazd na termin spotkania.

zakres usług

Ważne

Mając na uwadze coraz większą ilość osób, które oferują pomoc prawną z zakresu prawa kanonicznego bez stosownego ku temu zezwolenia – dekretu właściwego miejscowo Biskupa Diecezjalnego, pragnę zaznaczyć, że przy pierwszym kontakcie z prawnikiem – kanonistą mają Państwo prawo prosić o okazanie przez niego stosownych dokumentów potwierdzających jego uprawnienia i kwalifikacje. Na poparcie tej niezwykle istotnej kwestii warto wskazać, że podobnej treści komunikaty pojawiają się również na stronach internetowych Sądów Biskupich, co dodatkowo ma na celu uświadomienie osób zainteresowanych w tym zakresie.

Adwokat kościelny prowadzący Kancelarię Lex Canonica, jako członek Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce oraz Adwokat w Izbie Adwokackiej w Katowicach swoje obowiązki wykonuje zgodnie z prawem, katolickimi zasadami moralnymi oraz Zbiorem Etyki i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).