Porady prawne oraz konsultacje

Kancelaria Prawa Kanonicznego Lex Canonica zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie prawa kanonicznego małżeńskiego, a przede wszystkim pomocą w prowadzeniu procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego, które często mylnie określane jest, jako rozwód kościelny lub unieważnienie małżeństwa kościelnego.

W ramach usług naszej kancelarii proponujemy Państwu porady prawne w zakresie tematyki stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego. Podczas porady Adwokat Kościelny zada Państwu szereg pytań w celu jak najlepszego zapoznania się z konkretnym problemem, co w konsekwencji pozwoli na najdokładniejsze określenie ewentualnego tytułu prowadzenia sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Możliwe są również konsultacje już podczas prowadzenia procesu przed Sądem Metropolitalnym, jeżeli na jakimkolwiek jego etapie będą mieli Państwo wątpliwości lub pytania.

Istotne jest podkreślenie, iż prowadzenie sprawy nie zawsze należy rozpoczynać po uzyskaniu orzeczenia „rozwodu cywilnego”.  Stąd też jako adwokat Paweł Walkowski, często doradza jednoczesne prowadzenie sprawy już na etapie postępowania w sprawie o rozwód, przed Sądem Okręgowym (sądem cywilnym) co pozwala, na wykorzystanie zgromadzonego materiału dowodowego w tym postępowaniu przed Sądem Kościelnym.

Przydatne przy prowadzeniu sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa mogą okazać się bowiem orzeczenia w zakresie:

a) rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków,

b) przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny np. nakaz wypłacania wynagrodzenia za pracę współmałżonka,

c) ustalenia ojcostwa

d) zaprzeczenia ojcostwa

e) orzeczenia separacji

f) zarządzeń sądu opiekuńczego co do małoletnich dzieci

g) ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej

h) rozwodu z orzekaniem o winie

i) władzy rodzicielskiej nad małoletnimi:

j) zawieszenia wykonywania władzy rodzicielskiej

k) ograniczenia władzy rodzicielskiej

l) pozbawienia władzy rodzicielskiej

m) uregulowania kontaktów z małoletnim dzieckiem:

n) zakazu spotkań z dzieckiem (osobistej styczności);

o) zakazu zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

p) zezwolenia na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica, opiekuna, kuratora sądowego albo innej osoby wskazanej przez sąd;

r) ograniczenia kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;

s) zakazu porozumiewania się na odległość

t) alimentów na małoletnie dzieci

u) alimentów na rzecz małżonka po orzeczeniu rozwodu