Paweł Walkowski

Mecenas Paweł Walkowski jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aplikację adwokacką odbył w Izbie adwokackiej w Katowicach. Mecenas Paweł Walkowski jest jednym z nielicznych w kraju prawników, który może jednocześnie posługiwać się prawnie chronionymi tytułami zawodowymi adwokata i adwokata kościelnego. Ponadto jest członkiem Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce.

Podczas studiów na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II został trzykrotnie wyróżniony nagrodą Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za działalność społeczną podczas studiów.

Decyzją Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Paweł Walkowski został zatwierdzony na stałe do pełnienia funkcji adwokata kościelnego przy Sądzie Metropolitalnym.

Ponadto założyciel Kancelarii Lex Canonica jest Adwokatem w Izbie Adwokackiej w Katowicach (więcej na stronie www.walkowscy-kancelarie.pl).

adwokat Katowice, Jastrzębie – Zdrój, rozwód kościelny, Sąd Metropolitalny w Katowicach

Kancelaria Adwokacka Katowice Jastrzębie – Zdrój

Edyta Walkowska

Adwokat Edyta Walkowska jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Aplikację adwokacką odbyła w Izbie Adwokackiej w Katowicach oraz złożyła egzamin adwokacki, a następnie uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach została wpisana na listę adwokatów.

Praktykę zawodową czerpię z doświadczenia w prowadzeniu w szczególności spraw karnych, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.

Aplikację adwokacką odbyła w Kancelarii Adwokackiej, której głównym zakresem specjalizacji były dziedziny prawa rodzinnego, cywilnego oraz karnego.