Prowadzenie sprawy przed Sądem kościelnym

     Na prowadzenie sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego składa się wstępna konsultacja, sporządzenie skargi, reprezentacja strony podczas postępowania, uczestnictwo w publikacji akt sprawy, przygotowanie głosu obrończego oraz odpowiedź na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego.