Sporządzanie apelacji i reprezentacja przed Sądem II instancji

     Kancelaria oferuje również prowadzenie sprawy na etapie postępowania w II instancji. Rozpoczynając od porady prawnej i zapoznania się z wyrokiem Sądu I instancji proponujemy Państwu sporządzenie apelacji jak również reprezentację przed sądem odwoławczym. Istotne jest bowiem wskazanie, iż orzeczenie sądu kościelnego stwierdzające, że „nie udowodniono nieważności małżeństwa” nie oznacza, iż nie jest to możliwe na etapie postępowania w II instancji.