Sporządzanie pism procesowych

     Oferujemy kompleksowe sporządzanie pism w procesowych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego. Należy pamiętać, że w procesie kościelnym badane są jedynie te przesłanki stwierdzenia nieważności, na jakie powołuje się strona w skardze, i które w konsekwencji zostaną określone w „formule wątpliwości”(Dekret przyjęcia wydawany przez sąd). Stąd ważnym jest zarówno odpowiednie przeprowadzenie porady prawnej w tym zakresie jak i fachowe sporządzenie pisma procesowego w postaci skargi z uwzględnieniem wszystkich możliwych tytułów prowadzenia sprawy.

     Kancelaria oferuje również, w zależności od życzenia klienta pomoc przy sporządzaniu samej skargi powodowej, odpowiedzi na skargę powodową, przygotowywanie rekursów przeciw odrzuceniu skargi powodowej, sporządzanie mowy obrończej po publikacji akt, redagowanie apelacji i innych środków odwoławczych.

Dane adresowe Sądu Metropolitalnego w Katowicach:
Sąd Metropolitalny w Katowicach
Trybunał I instancji dla Archidiecezji Katowickiej
Trybunał II instancji dla Archidiecezji Krakowskiej
oraz Diecezji Opolskiej i Diecezji Gliwickiej
Adres: ul. Jordana 39, skr. poczt. 206, 40-950 Katowice